Portugalski dla obcokrajowców

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego warto uczyć się języka portugalskiego?

  • Językiem portugalskim posługuje się ponad 210 milionów osób na całym świecie.
  • Język portugalski jest szóstym językiem na świecie pod względem liczby rodzimych użytkowników języka.
  • Ponieważ językiem portugalskim posługują się praktycznie wszyscy Brazylijczycy, jest to język większości mieszkańców Ameryki Południowej.
  • Język portugalski to lingua franca byłych portugalskich kolonii.
  • Język portugalski to język urzędowy dziesięciu krajów.
  • Język portugalski to język dużej grupy emigrantów w Ameryce Północnej, zarówno w Kanadzie (Ontario), jak i w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (New Jersey, Nowa Anglia, Południowa Floryda).
  • Język portugalski to jeden z języków urzędowych w Gwinei Równikowej (obok hiszpańskiego i francuskiego), w Makau (obok kantońskiego i chińskiego) i w Timorze Wschodnim (obok języka tetum).
  • Hiszpański pisarz Miguel Cervantes nazwał język portugalski “słodkim”.
  • Brazylijski pisarz Olavo Bilac opisał język portugalski jako „ostatni kwiat Lacjum, piękny i niepokorny”.

Ile jest osób w grupach?

Grupy liczą nie więcej niż 8 osób, tak, aby każdy słuchacz mógł liczyć na maksimum uwagi ze strony lektora.

Ile jest poziomów zaawansowania?

Proponujemy kursy na sześciu poziomach zaawansowania: od początkującego do zaawansowanego.

Gdzie odbywają się zajęcia See Learning Center?

See Learning Center znajduje się tuż przy wyjściu z metra Alfornelos, w przyjaznej dzielnicy na obrzeżach Lizbony (Grande Lisboa). Prowadzimy zajęcia w wygodnych, nowoczesnych salach z pełnym wyposażeniem.

Kiedy można zacząć kurs?

W każdy poniedziałek, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Co zrobić, żeby się zapisać na kurs?

Po pierwsze, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przelać na nasze konto wpisowe. Następnie my wysyłamy potwierdzenie zapisania słuchacza na kurs oraz informacje o opłacie, która musi zostać uiszczona najpóźniej cztery tygodnie przed rozpoczęciem zajęć. Nie ma możliwości rozpoczęcia kursu przed wpłaceniem całej kwoty.

Czy potrzebuję wizy?

Obywatele krajów członkowskich UE nie potrzebują wizy na pobyt w Portugalii. Obywatele innych krajów powinni udać się do najbliższej Ambasady lub Konsulatu Portugalii i tam uzyskać informacje na temat wiz dla uczestników kursów językowych. Zebranie wszelkich niezbędnych dokumentów umożliwiających uczestnictwo w naszych kursach przez cały czas ich trwania leży w gestii przyszłych słuchaczy naszych kursów.

See Learning Center zobowiązuje się do wysłania potwierdzenia o zapisaniu na kurs wszystkim osobom, które zgłoszą taką potrzebę, aby pomóc w staraniach o wizę.

Co się stanie, jeśli mój wniosek o wizę zostanie odrzucony?

Słuchacz, którego wniosek o wizę zostanie odrzucony, będzie musiał wysłać nam poświadczoną urzędowo przez Ambasadę lub Konsulat Portugalii kopię odmowy wydania wizy razem z oryginałem potwierdzenia zapisania na kurs, tak, abyśmy mogli zwrócić wniesioną opłatę za kurs. Należy jednak pamiętać, że zwrot pełnej kwoty jest możliwy tylko i wyłącznie jeśli informacja o odrzuceniu wniosku o wizę i wymienione wyżej dokumenty zostaną nam przysłane najpóźniej dwa tygodnie przez rozpoczęciem kursu. Jeśli stanie się to później, będziemy zmuszeni pobrać od Państwa opłatę manipulacyjną związaną z rezygnacją z kursu.

Jaka jest najważniejsza zasada panująca w See Learning Center?

Podczas pobytu w naszym centrum, zarówno podczas zajęć, jak i przed nimi i po nich, słuchacze nie mają prawa posługiwać się językiem innym niż portugalski. Pierwszego dnia zajęć wszyscy uczestnicy kursu pisemnie zobowiązują się do używania tylko i wyłącznie języka portugalskiego.

Co polecają Państwo w kwestii zakwaterowania?

Większość naszych słuchaczy decyduje się zamieszkać u portugalskich rodzin przyjmujących. Jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ:
– codzienne używanie języka portugalskiego w domu sprzyja szybszemu opanowaniu tego języka;
– jest to rozwiązanie tańsze i bezpieczniejsze;
– mieszkając z rodziną, uczestnicy kursu mają szansę nauczyć się bardzo wielu rzeczy o Portugalii i jej kulturze.

Ile czasu potrzebuję, aby nauczyć się języka portugalskiego?

Tempo nauki to kwestia indywidualna. Niektórym nauka języka obcego zajmuje dużo czasu, podczas gdy inni uczą się bardzo szybko. Aby zauważyć wyraźne postępy, należy poświęcić nauce przynajmniej trzy miesiące. Większość słuchaczy See Learning Center wybiera kursy trwające od trzech do sześciu miesięcy.

Czy dostanę certyfikat?

Aby otrzymać certyfikat uczestnictwa w kursie, słuchacze muszą być obecni przynajmniej na 85% zajęć. Najlepiej jest, jeśli słuchacze uczestniczą we wszystkich zajęciach. Liczymy na wysoką kulturę osobistą oraz punktualność, a nasi lektorzy mają prawo odmówić wpuszczenia na zajęcia osoby, która spóźni się na nie dziesięć minut.
Każdy, kto planuje opuścić jedną lub więcej lekcji, lub nie może się na nich pojawić z powodu choroby, jest zobowiązany skontaktować się telefonicznie z See Learning Center tak szybko, jak to możliwe i podać powód nieobecności.

Czy potrzebuję wykupić ubezpieczenie?

Tak. Ani See Learning Center, ani rodzina przyjmująca nie zapewniają ubezpieczenia zdrowotnego, a ponadto See Learning Center nie bierze odpowiedzialności za utratę dóbr. Obywatele UE powinni mieć przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), natomiast obywatele spoza UE są zobowiązani wykupić ubezpieczenie zdrowotne we własnym zakresie. Wszelkie wydatki związane z leczeniem w Portugalii leżą w gestii uczestników kursów.

Czy mogę zmienić program nauczania w trakcie kursu?

Słuchacze mają prawo zmiany programu nauczania, jeśli w grupie, do której chcą przejść, są wolne miejsca. Należy pamiętać, że w przypadku zmiany programu na droższy uczestnik zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę w chwili wystąpienia o zmianę.

Lekarz przepisał mi specjalną dietę. Co wtedy?

W przypadku osób przestrzegających specjalnej diety, która wymaga od rodziny przyjmującej zakupienia produktów spożywczych innych niż zwykle, See Learning Center ustala dodatkową opłatę tytułem zwiększonych kosztów utrzymania.

Czy jest możliwość zrezygnowania z kursu po rozpoczęciu zajęć?

Od osób, które zrezygnują z kursu po rozpoczęciu zajęć, zostanie pobrana opłata manipulacyjna w wysokości opłaty za tydzień zajęć. Pozostałe koszty zostaną słuchaczowi zwrócone. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty na innego słuchacza.

Osoby, które będą chciały zawiesić kurs na tydzień lub dwa, zobowiązane są do poinformowania See Learning Center na piśmie przynajmniej dwa tygodnie wcześniej. Zawieszone zajęcia zostaną zrealizowane po zakończeniu kursu. Każda zmiana dotycząca kursu wiąże się z opłata manipulacyjną, której wysokość zostanie ustalona na początku zajęć.