Portugalski dla obcokrajowców

Praktyki

Praktyki SEE*
Program Praktyki SEE to doskonała okazja do podniesienia swoich kwalifikacji z zakresu języka portugalskiego, a jednocześnie rozwijania umiejętności przydatnych na dalszych etapach kariery zawodowej. Oferujemy szeroki zakres praktyk w takich sektorach jak: administracja, turystyka i hotelarstwo, HR, projektowanie graficzne i usługi socjalne. SEE LEARNING CENTER  zapewnia, że przydzielane praktyki odpowiadają celom zawodowym określonym przez kandydatów.
Udział w programie Praktyki SEE musi być połączony z uczestnictwem w ogólnym kursie języka portugalskiego w SEE LEARNING CENTER w celu osiągnięcia poziomu średniozaawansowanego (co najmniej przez cztery tygodnie).

*Praktyki SEE są nieodpłatne